Thursday, June 24, 2010

Kupředu levá!

Kupředu Levá!
Forward Left!
Kupředu, zpátky ni krok
Hudba Jan Seidl, slova Bedrich Bobek

Už rozvil čas a voní nadějemi
svobody, slunce, prší z oblaků.
|: Vpřed soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů, ani žebráků :|
Kde nebe míru nad hlavou se klene,
kde člověk není vlkem člověku.
|: Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků :|

Refrén:
Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz, tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
|: Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok! :|

2. sloka
Ten stranou je, kdo hluchý je a slepý,
kdo nejde s lidem, ten se vrací zpět.
|: Vpřed soudruzi, hle, od východních stepí,
nám už jarní vítr bije do plachet :|
Teď svorně v práci podejme si ruce
a píseň lidu ať se dotkne hvězd!
|: Výš pozvedněme prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst


A Czechoslovakian Communist song sung by a choir and televised in Československá Televize during the Husák era (1970s). The opening bars of the final words of the refrain, was also used as the inteval signal of Radio Praha.

English version

Forward left march! Oh workers of our struggle
Breaking the past as sun rises on us
|:Forward comrades, behold the promised land,
where there is no masters, slaves only just freedom:|
Where the skies so peaceful as what expect,
where humankind is not treated like a beast.
|: Forward comrades to the Promised Land,
wherein the poor man once groped for ages:|

Refrain
Many now as one united in struggle
hand in hand marching side by side say:
"We are okay! We'll overcome!"
Working hard for generations as the future sets!
Many now as one, strong as solid block:
|: Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok! :|